bilme

1 İsim

Bilmek işi

Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma

Bilgi edinmenin gaye ve sonucu