bin

1 Sıfat

On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık

Bu sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 1000, M

Bir isimden önce geldiğinde aşırılık ve çokluk bildirir

Cümle 1: Taşlar, topraklar kaydırarak bin zorlukla iniyorlardı. - R. H. Karay