bini

1.İsimBinme işi
Cümle 1: Bu hayvan biniye gelmez.
Kapı, dolap gibi şeylerin, kanatları kapanınca kalan aralığı örtebilmek için bu kanatların kenarına çakılan çıta

Son Arananlar

bini22:09:56
Binme işi
kuru fasulye22:09:43
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
kum fırtınası22:09:41
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
çelim22:09:31
Güç, kuvvet
Urba22:09:00
Giysi
Palas22:08:44
Lüks otel veya gösterişli yapı
sülfat22:08:38
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
asimilâsyon22:08:20
Benzer hâle getirme, kendine benzetme, kendine uydurma, özümleme
TURP22:07:29
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
patron22:07:22
Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
özentisiz22:07:13
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
Geçinme22:07:11
Geçinmek işi
cümle22:07:05
Dizge, sistem
nazar boncuğu22:07:02
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
kendi22:06:22
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
kiralayan22:06:06
Kiraya veren
oymacı22:05:51
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
tuz22:05:44
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
Güğüm22:05:44
Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı
fermantasyon22:05:43
Mayalanma, tahammür
öreke22:05:31
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
hünnapgiller22:05:18
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
umutsuz22:05:08
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
ishal22:05:04
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
yalak22:04:47
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
trans22:04:29
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
APALA22:04:27
Abla
ifa etmek22:04:12
yapmak, yerine getirmek
doğrusu22:04:01
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
Japon bezi22:03:57
Japonya"da üretilen bir bez
uncu22:03:56
Un satan kimse
yalaza22:03:52
bk. yalaz
buke22:03:52
Güzel koku, rayiha
TABANCA22:03:51
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
incik22:03:50
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
animasyon22:03:48
Canlandırma
mazı22:03:45
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
askeriye22:03:38
Askerlik
azma22:03:37
Azmak işi
parsel22:03:36
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
yeterlik belgesi22:03:28
Uzmanlık belgesi, ehliyet
trake22:03:27
Soluk borusu
fakirane22:02:39
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
muhrip22:02:09
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
kalıplaşmış22:02:01
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
kriminoloji22:01:48
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
pespaye22:01:26
Alçak, soysuz, aşağılık
güdüm22:00:39
Yönetmek işi, idare
almak22:00:18
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
seslendirmek22:00:03
(bir notayı) Perdeli okumak
evsin22:00:03
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
loca21:59:53
Tiyatro, sinema gibi eğlence yerlerinde veya parlâmento salonlarında özel bölme
arz etmek21:59:14
sunmak
Maron21:59:01
Kestane rengi
Kardeş21:58:51
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
ihsan21:58:49
İyilik etme, iyi davranma
marifet21:58:37
Ustalık, hüner, uzmanlık
isale21:58:33
Akıtma
menajer21:58:22
Menecer
deneycilik21:57:40
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
kandil yağı21:57:08
Kötü cins zeytinyağı
itikal21:57:07
Aşınma, erozyon
maça21:56:43
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
hamal21:56:05
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
birlik21:55:52
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
feryat figan21:55:42
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
belirmek21:55:33
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
vefalı21:55:10
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
kabil21:55:01
Olabilir, mümkün
AYDINLIK21:53:33
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
nihan21:53:00
Gizli
Dikili21:52:58
Dikilmiş olan
Sembolist21:52:34
Sembolizmle ilgili
derde derman olmak21:52:14
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
kuru incir21:52:13
Özel olarak güneşte kurutulan incir
kör bağırsak21:51:53
Kalın bağırsağın ilk parçası
tl21:51:38
Talyum"un kısaltması
bezeme21:51:35
Süsleme, tezyin
gardiyan21:50:57
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
musalla21:50:31
Namaz kılmaya yarayan açık yer
öncülük21:50:19
Öncü olma durumu
bikes21:49:37
Kimsesiz
usçu21:49:26
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
insaflı21:49:12
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
akşam namazı21:49:04
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
Neme gerek21:48:35
Neme lâzım
musamaha etmek21:46:34
hoşgörü ile davranmak
nargile tütünü21:46:15
Tömbeki
tescil21:45:54
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
Afis21:44:58
Gümüş balığının küçüğü
kontrolör21:44:56
Denetçi
muteriz21:43:38
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
bedii21:43:26
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
başmuharrir21:42:22
Başyazar, sermuharrir
kısırlaştırma21:42:07
Kısırlaştırmak işi
AM21:42:06
Amerikyum"un kısaltması
ailece21:41:52
Bütün aile birlikte
altıpatlar21:41:27
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
ödeşmek21:39:34
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
Halebî21:39:22
Halep halkından olan kimse
filtreli21:39:06
Filtre takılmış olan
nüfus cüzdanı21:38:52
Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kağıdı, nüfus tezkeresi
hesapçı21:38:47
Hesabını iyi bilen, tutumlu
ereksel21:38:35
Erek niteliğinde olan
gösterişçi21:38:33
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
takdimci21:38:25
Tanıtmacı
kirli sarı21:37:54
Koyu ve donuk sarı renk
kamarot21:37:31
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
başıboşluk21:37:30
Başıboş olma durumu
sınırlı ortaklık21:37:14
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
paraka21:37:12
İğneli uzun balık oltası
umutlu21:37:09
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
miyokart21:36:41
Kalp kası
AKLAMA21:36:35
Aklamak işi, ibra
davul21:36:14
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
alegorik21:35:36
Alegori ile ilgili
medet21:35:18
Yardım, imdat
Yaratıcı21:34:54
Yaratma yeteneği olan
av kuşu21:34:23
Avlanılan kuş
pekiştirmek21:34:05
Sağlamlaştırmak, tahkim etmek
kurgusal21:34:01
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
itlaf21:33:50
Öldürme, yok etme, telef etme
hakem21:33:06
Yargıcı
balar21:31:47
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
İfa21:31:38
Bir işi yapma, yerine getirme
genel kurul21:31:01
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
Reva21:29:43
Yakışır, yerinde, uygun
epeyce21:28:56
Oldukça, bir hayli
liberasyon21:28:45
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
tömbeki21:28:39
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)