bir zamanlar

1 Zarf

Zamanında, vaktiyle, eskiden