bireşim

1 İsim

Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi

Bu biçimde oluşan bütün

Element veya başka maddeleri bir araya getirerek, sun'î olarak bileşik cisimler oluşturma, sentez

Yalından karmaşık olana, küllîden cüz'îye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, terkip, sentez