bireycilik

1.İsimBireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
Bütüne, genele değil de, bireye, tek olana üstünlük tanıyan görüş, ferdiyetçilik, individüalizm

Son Arananlar

feri23:31:16
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
Düzleme23:30:12
Düzlemek işi, tesviye
şal örneği23:29:39
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
konsül23:29:37
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
kendi adına23:29:36
salt kendi için, kendisi hesabına
kiril alfabesi23:29:34
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
tirfil23:28:53
Yabanî yonca, korunga, üçgül
savca23:28:30
İddianame
omnivor23:27:33
Hem et hem ot ile beslenen canlı
parmaklık23:27:28
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
Zaman bilimsel23:27:27
Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik
detektif23:27:23
Gizli polis, polis hafiyesi
kaygana23:27:22
Omlet
çörkü23:26:47
Sayı boncuğu, abaküs
Bürokrat23:26:31
Devlet dairesinde çalışan görevli
yağcılık etmek23:26:23
bk. yağ çekmek
senarist23:26:13
Senaryo yazarı, senaryocu
PAMUKLU23:25:22
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
takı23:25:15
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
suvare23:25:06
bk. Suare
Başvuru23:23:38
Başvurmak işi, müracaat
Tebaa23:23:29
Uyruklu
kils23:22:49
Kireç, sönmemiş kireç
tuğra23:22:47
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
korumak23:22:38
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
kayıtımla uslamlama23:22:21
Geriye dönerek sonuç çıkarma
galeta23:22:04
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
patis23:22:02
Patiskanın kısaltılmış şekli
nicel23:21:55
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
tarh23:21:34
Çıkarma
yavaş yavaş23:21:02
Azar azar ağır ağır
ekim23:21:02
Ekmek işi
bakışımlı23:20:56
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
atmaca23:20:52
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
KURUNTULU23:20:47
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
Anaç23:20:46
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
kazı bilimci23:20:45
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
kalp krizi23:20:42
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Husye23:20:41
Er bezi, testis
uknum23:20:33
Asıl, unsur, hipostaz
aks23:20:27
Dingil
konvansiyonel23:20:15
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
paralelizm23:19:46
Koşutçuluk
yeni dünya23:18:54
Amerika ana karası
piyano23:17:58
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
kalkan23:17:36
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
demirci23:16:59
Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse
Seslenmek23:16:52
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
belginlik23:16:19
Belgin olma durumu, sarahat
Hem de23:16:18
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
keşişleme23:16:04
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
aşma23:15:35
Aşmak işi
hasat23:15:05
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
soytarılık23:14:59
Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık
çoğu23:14:45
Çoğu zaman, çok defa
Billur23:14:43
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
sadme23:14:28
Çarpışma, tokuşma, vurma
gezi23:14:22
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
karbondioksit23:13:43
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
karbonat23:13:38
Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı
buğday23:13:02
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
Kürk23:12:42
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
şişek23:12:04
Bir veya iki yaş arasında koyun
Sakınca23:11:45
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
Okuntu23:10:56
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
asilzade23:10:43
Soylu
faça23:10:35
İskambil destesinin en altındaki kâğıt
istibdat23:09:52
Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm
sarfınazar etmek23:09:01
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
Yaren23:08:50
Arkadaş, yakın, dost
sübye23:08:40
Mürekkep balığı
pastırma23:08:11
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
alçaklık23:07:31
Alçak olma durumu
mazot23:07:16
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
tanıdık23:06:08
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
satır23:05:48
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
Zodyak23:05:33
Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı
zeveban23:03:59
Erime
etli23:03:42
İçinde et bulunan
içmece23:03:29
İçmeler
kapari23:02:59
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
halsiz23:01:24
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
zevk almak (veya duymak)23:00:05
hoşlanmak, beğenmek
fransiyum22:58:48
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
levrek22:58:41
Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)
türedi22:57:00
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
yükleme22:56:54
Yüklemek işi, tahmil
ibra etmek22:56:06
aklamak
Ayrılış22:55:53
Ayrılmak işi veya biçimi
Çelik22:54:56
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
dinsel22:54:40
Dinî
kız istemek22:54:39
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
sıdk22:54:36
Doğruluk, gerçeklik
misak22:54:26
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
derleyip toplamak (veya toparlamak)22:54:19
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
Cer22:54:10
Çekme, sürükleyerek götürme
nafta22:54:08
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
SÜNGER22:54:06
Genellikle denizlerde bir yere tutunarak koloni durumunda yaşayan, çok hücreli ilkel hayvan
menkıbe22:53:51
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
Muallime22:53:41
Bayan öğretmen
üşenç22:53:38
Üşenme, üşengeçlik
imkân vermek22:53:37
uygun şart veya durum sağlamak
mahrum olmak22:53:37
yoksun kalmak
taşırmak22:53:32
Sabrını tüketmek
barometre22:53:30
Basınçölçer
asimile22:53:29
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
tokuşma22:53:25
Tokuşmak işi
dolanma22:53:20
Dolanmak işi
öbek öbek22:53:14
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
buna22:53:04
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
tembih etmek22:53:02
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
Şaşırtıcı22:53:00
Şaşırtma niteliği olan, şaşırtan
Ayak ucu22:52:57
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
ibraname22:52:36
Aklama belgesi
gemi adamı22:52:33
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
Kalım22:52:20
Kalmak işi
muhtemel olmak22:52:10
umulmak, beklenmek
arkasından koşmak22:51:58
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
Kornea22:51:50
Gözde saydam tabaka
buluşma22:51:49
Buluşmak işi
loğ22:51:44
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
suçsuz22:51:36
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
su kabı22:51:36
Su koymaya yarayan kap
nikelli22:51:34
Birleşiminde nikel bulunan
tekabül22:51:15
Karşılıklı olma, karşılama
teyel22:51:10
Seyrek ve eğreti dikiş
otçu22:51:09
Köylerde hekimlik yapan kimse
zırhlı araç22:51:07
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
çekirdek22:51:00
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
kilometre22:50:52
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)