bitki örtüsü

1 İsim

Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora