bohça

1 İsim

İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş

Cümle 1: Hemen hemen her giyim eşyası bohçada ve sandıkta saklanırdı. - R. H. Karay

Ufak ve seçme tütün dengi