bora

1 İsim

Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel

Cümle 1: Müthiş bir bora atlatmışlardı. - Sait Faik Abasıyanık