boz

1 İsim

Açık toprak rengi

Sıfat

Bu renkte olan

Sıfat

Açılmamış, sürülmemiş (toprak)