bu

1 Sıfat

Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir

Cümle 1: Bu ev geniştir. Bu sefer iş değişti. Bu söylediğiniz iş öyle değildir.

Zamir

En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılır (Çekim sırasında bunu, buna, bunda, bundan, biçimlerine girer. Çokluk biçimi bunlar)

Cümle 1: Bunu istemem, şunu isterim.