bu

1.SıfatYerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
Cümle 1: Bu ev geniştir. Bu sefer iş değişti. Bu söylediğiniz iş öyle değildir.
ZamirEn yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılır (Çekim sırasında bunu, buna, bunda, bundan, biçimlerine girer. Çokluk biçimi bunlar)
Cümle 1: Bunu istemem, şunu isterim.

Son Arananlar

irilik17:59:09
İri olma durumu
pianta17:59:08
Ayakkabının alt kenarı
ishak kuşu17:59:06
Bataklık baykuşu
borsa simsarı17:58:59
Müşteri ile borsa acenteleri arasında aracılık yapan kimse
zikretme17:58:53
Zikretmek işi veya durumu
eskitme17:58:49
Eskitmek işi
aha17:58:48
İşte burada
o kadar17:58:36
aşırılık belirtir
Vira17:58:31
Durmadan, aralıksız
İstihsal17:58:30
Çıkarma, elde etme
kitle17:58:28
İnsan topluluğu
ipekli17:58:13
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
FAHRİ17:58:12
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
cisim17:58:10
Maddenin biçim almış durumu
çığırtı17:58:08
Çığrışma sesleri
Dövmeci17:57:57
Kullanılmadan önce dövülmesi gereken maden filizlerini veya diğer maddeleri döven işçi
kandırılma17:57:56
Kandırılmak işi
kofa17:57:51
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
aleksi17:57:47
Okuma yitimi
meymenet17:57:44
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
fışkırık17:57:44
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
ziyade17:57:42
Çok, daha çok, daha fazla
çenesi kuvvetli17:57:40
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
esenlikli17:57:33
Esenliği olan
alenen17:57:24
Açıktan açığa, herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça
üleştirmek17:57:16
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
yediveren17:57:15
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
Pınar17:57:11
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
Piston17:57:10
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
üfleç17:57:08
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
anestezi17:57:05
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
Talyum17:56:46
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
benlik17:56:46
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
maşer17:56:45
İnsan topluluğu, toplum
amigo17:56:44
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
ACİL17:56:36
İvedi, ivedili
küpe17:56:31
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
Cila17:56:26
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
alt üst17:56:22
Çok karışık ve dağınık
DESTANSI17:56:13
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
yerinden yönetim17:56:09
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
yoğaltım17:56:06
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
bütünsel17:55:58
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
fışkı17:55:57
Atgillerin taze dışkısı, tersi
âdemoğlu17:55:54
İnsan denilen yaratıkların hepsi
uzunluk17:55:53
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
tellak17:55:52
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
Sayımlama17:55:49
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
ferment17:55:47
Maya, enzim
pus17:55:45
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
Islatma17:55:41
Islatmak işi
massetme17:55:34
Emme, içine çekme, soğurma
biçici17:55:24
Biçmek işini yapan (kimse)
volontarizm17:55:22
İstenççilik
Gönderme17:55:22
Göndermek işi, irsal
Sorun17:55:21
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
Isıl17:55:21
Isı ile ilgili, termik
çopur17:55:21
Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse)
uygur17:55:19
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
adil17:55:18
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
gamet17:55:16
Erkek veya dişi üreme hücresi
teamül17:54:43
İş, davranış
gösterme17:54:42
Göstermek işi
lisaniyat17:54:36
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
taahhüt17:54:21
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
niteleme17:53:44
Nitelemek işi
teeddüp17:53:44
Utanma, sıkılma
methetme17:52:49
Methetmek işi
dal17:52:36
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
KLÜZ17:52:34
Kısık
seramik17:51:56
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
vida17:51:40
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
katkı17:51:14
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
Patinaj17:50:50
Patenle kayma işi
ah17:50:30
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
kurumlu17:50:18
Kurum (II) tutmuş olan
kepaze17:50:00
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
açı ölçüm17:50:00
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
işleme17:49:54
İşlemek işi
kumaşçı17:49:51
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
isal17:49:24
Ulaştırma
Mendirek17:49:24
Dalgakıranla yapılmış liman
kabul etmek17:49:23
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
Rengarenk17:49:20
Çeşitli renkleri olan, renk renk
dokunum17:49:17
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
TRE17:49:15
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
yapma17:49:13
Yapmak işi
çepçevre17:49:06
bk. çepeçevre
snop17:48:40
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
ilham perisi17:48:39
Sanatçılara esin verdiği var sayılan peri
politika17:48:31
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
aşama sırası17:48:26
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
Ulvi17:47:31
Yüce
Mu17:47:28
bk. mı / mi
KES17:47:22
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
alkali17:47:20
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
ekşimek17:47:19
Mayalanmak
çöven17:47:07
Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis)
arılama17:47:01
Arılamak işi, tenzih
Re17:46:58
Renyum"un kısaltması
Tavşan17:46:58
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
bedavacı17:46:56
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
emmi17:46:55
Amca
fesh etmek17:46:48
bk. feshetmek
ökse otu17:46:46
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
anyon17:46:44
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
yaka17:46:44
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
zamklı17:46:41
Üstüne zamk sürülmüş
KARAVANA17:46:40
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
gümüşlü17:46:27
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
yetişme17:46:20
Yetişmek işi
karaburçak17:46:17
Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla)
serbestlik17:45:45
Serbest olma durumu
oy vermek (veya oyunu kullanmak)17:45:38
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
bilyeli17:45:28
Bilyesi olan
MAZBATA17:45:20
Tutanak
Karşıt17:45:20
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
takdim17:45:18
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
saptama17:45:17
Saptamak işi, tespit
koygun17:45:15
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
balotaj17:45:12
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
binek atı17:45:12
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
Tart17:45:04
Kovma, çıkarma
Payanda17:44:52
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
ülkücülük17:44:50
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
bağıntıcılık17:44:48
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
bahtiyar17:44:47
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
variyet17:44:43
Varlık, zenginlik
mukallit17:44:43
Taklitçi
Trajik17:44:40
Trajedi ile ilgili