buğday

1 İsim

Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)

Bu bitkinin başaktan ayrılmış tanesi