buhar kazanı

1 İsim

Buhar elde etmekte kullanılan kazan