buhran geçirmek

1

bunalım geçirmek

Cümle 1: Kız kardeşim bir sinir buhranı geçiriyordu. - A. Gündüz