buhur

1 İsim

Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü