buruş buruş

1 Sıfat

Çok buruşmuş

Cümle 1: Dudakları büzüldü, buruş buruş oldu. - T. Buğra