cıvık

1 Sıfat

Fazla suyla karıştığı için biçimini koruyamayacak kadar sulanmış

Cümle 1: Cıvık kar. Cümle 2: Cıvık hamur. Cümle 3: Cıvık çamur.

Soğuk ve can sıkıcı şakalar yapan (kimse)