cahil

1 Sıfat

Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz

Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar

Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan

Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal

Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)

Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay