cakalı

1 Sıfat

Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli

Cümle 1: Cakalı bir yürüyüş.