cami

1 İsim

Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer

2 Sıfat

Toplayan, bir araya getiren

Cümle 1: Bu değişmez kanunu mantıkî bir şekilde, efradını cami, ağyarını mani bir şekilde anlatabilseydim, anlatırdım. - Sait Faik Abasıyanık

İçine alan, içinde bulunduran

Cümle 1: Umumî kütüphane, ilmin, edebiyatın her şubesine ait kitapları cami olmak lâzım gelir. - Z. Gökalp