can sıkıntısı

1.İsimyapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
Cümle 1: Küçük kızının can sıkıntısı ile çiziktirdiği kâğıda baktı. - H. Taner Cümle 2: Genç kadın, can sıkıntısıyla yüzünü ekşitti. - P. Safa

Son Arananlar

katman bulut02:42:02
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
lüfer02:41:51
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
cariyelik02:41:17
Cariye olma durumu
ihtiyaç02:41:12
Gerekseme, gereksinme
noktalama işareti02:40:49
Noktalama işaretleri
kültürlü02:40:29
Kültürü gelişmiş olan
öfkeli02:40:26
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
basıcı02:38:50
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
eleme02:38:46
Elemek işi
okuyucu02:38:21
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
aşarî02:38:10
Ondalık
sofu02:38:10
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
daraç02:38:04
Dar
baryum karbonat02:38:01
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı
Kökten02:37:44
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
keton02:37:43
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
yanı sıra02:37:35
Birlikte, beraberinde
barmen02:37:28
Bar tezgâhtarı
batman02:37:16
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
şaşırıp kalmak02:37:07
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
ağaç küpesi02:37:04
Hatmi
bari02:36:47
Keşke
Bevliyeci02:36:41
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
makule02:36:35
Takım, çeşit
SÜNGER TAŞI02:35:57
Metal ve fil dişi parlatmakta kullanılan, çok gözenekli ve pürüzlü, ağırlığı az, sert bir yanardağ feldspatı
ANSIZIN02:35:17
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
sim02:34:29
Gümüş
Anaerkil02:33:49
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
kılık02:33:35
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
genelge02:33:29
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
belgegeçer02:32:10
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
ekalliyet02:31:56
Azınlık
kademeli02:31:53
Aşamalı, basamaklı
güvercin02:31:49
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
Kırağı02:31:41
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
tekil02:31:27
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
billursu02:31:10
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
hile yapmak02:31:02
aldatmak
beklenti02:30:48
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
ince hastalık02:30:47
bk. ince hastalık
NOKTA02:30:36
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
yay gibi02:30:30
eğri
MELEZ02:30:28
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
name02:30:26
Mektup
pençe atmak02:30:20
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
canlanma02:30:19
Canlanmak işi
mazhariyet02:30:17
Erişme, elde etme
mankafa02:30:08
Anlayışsız, aptal
le02:30:04
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
infial02:30:01
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
verem02:30:00
Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koch basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz
Kriter02:29:51
Ölçüt, kıstas
cin çalığı02:29:44
çarpık veya dış görünüşü çirkin olan insanlar için kullanılır
kavas02:29:39
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
japon02:29:32
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
vareste02:29:20
Kurtulmuş
ÜLGER02:29:19
Kadife, şeftali vb. nin üzerinde bulunan ince tüy
dermansızlık02:29:18
Güçsüzlük, bitkinlik, zafiyet
karşıtçıllık02:29:16
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
Uçucu02:28:58
Uçma yeteneği veya özelliği olan
Kesim02:28:55
Kesmek işi
eylem02:28:54
Eylemek işi, fiil, aksiyon
sevinme02:28:25
Sevinmek işi
çakı02:28:25
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
kerpiç02:28:21
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
kılık kıyafet02:28:12
Üst baş ve dış görünüş
market02:27:57
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
karnaval02:27:53
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
Konson02:27:50
Ünsüz
karina02:27:45
Gemi omurgası
bekçi02:27:13
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
makine02:26:43
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
kail02:25:37
Söyleyen
Mümbit02:25:10
Verimli, bitek
evlatlık02:25:06
Evlât olma durumu
ışıklanma02:25:04
Işıklanmak işi
yaban asması02:25:01
Akasma
necat02:24:49
Kurtuluş
ekose02:24:25
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
buhur02:24:12
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
inatçı02:23:40
Direngen, ayak direyici
devim02:23:36
Devinim
yaratıcılık02:23:32
Yaratma yeteneği
fırsat02:23:29
Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile
nümayiş02:23:13
Gösteri
zati02:23:01
Zaten
temin etmek02:22:55
korkusunu gidermek, güven vermek
Erişkin02:22:48
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
seleksiyon02:22:37
Seçme
riyazi02:22:12
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
bap02:21:52
Kapı
bamya tarlası02:21:36
Mezarlık
simit02:21:32
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
oha02:21:23
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
baltalama02:21:15
Baltalamak işi, sabotaj
balotaj02:20:55
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
Tahrir02:20:32
Yazma, kitabet, kompozisyon
müteessir olmak02:20:21
üzülmek
bilet02:20:13
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
fan02:18:34
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
varlıklı02:18:10
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
elinden iyi iş gelmek02:18:10
becerikli, hünerli olmak
nüfus cüzdanı02:18:04
Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kağıdı, nüfus tezkeresi
krizalit02:18:00
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
deneyci02:16:53
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
bal mumu02:16:46
Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde
bakire02:16:41
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
Toy02:16:16
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
korunga02:15:41
Yabanî yonca, tirfil
temize çıkarmak (veya çıkartmak)02:15:34
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
GD02:15:25
Gadolinyum"un kısaltması
olefin02:15:13
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
zıvana02:15:02
İki ucu açık küçük boru
ağrı sızı02:14:45
Rahatsızlık veren acı, sancı
bahşetme02:14:42
Bahşetmek işi
Apar topar02:14:37
Telâş ve acele ile, yaka paça
badire02:14:35
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
seksi02:14:23
Cinsel çekiciliği olan
dayanıklı02:14:13
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
babalanmak02:14:12
Diklenmek, kabadayıca davranmak
durak02:14:05
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
KEDİ02:13:59
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
meyletme02:13:57
Meyletmek işi
medrese02:11:53
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
baştankaragiller02:11:30
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
başsızlık02:11:17
Başı veya başkanı bulunmama durumu
başlık vermek02:11:07
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
başkalaşım02:10:48
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
başgarson02:10:34
Garsonların başı, metrdotel
hamam kesesi02:10:20
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese