cariyeniz (veya cariyeleri)

1

eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı

Cümle 1: Kerimem cariyeniz. Cümle 2: Hemşirelerim cariyeleri.

aynı maksatla genç kadınlardan söz edilirken onları anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilirdi

Cümle 1: Kerimem cariyeniz. Cümle 2: Hemşirelerim cariyeleri.