cehennem

1 İsim

Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu

Cümle 1: Cennet, cehennem, ahiret, ebedî hayat hayallerine bir daha dönmesine imkân yoktu. - R. N. Güntekin

Çok sıkıntılı yer

Cümle 1: Kafamın çatlaklığı yüzünden bir anda orasını zindana, cehenneme çevirdim. - R. H. Karay