cinsel taciz

1.İsimAhlâksızca ve ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme
Çalışma hayatında ekonomik güç, üst makam veya başka etkili bir göreve sahip olanların, genellikle karşı cinsi ahlâk dışı birtakım tutum ve davranışlarla cinsel yönden sıkıntıya sokup rahatsız etmesi

Son Arananlar

cinsel taciz23:05:32
Ahlâksızca ve ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme
haysiyetli23:05:31
Değeri, saygınlığı olan
nüfuzlu23:05:29
Sözü geçer, istediğini yaptıran, erkli
vasıl23:05:26
Ulaşan, varan
ekvator23:05:24
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
teferruat23:05:22
Ayrıntılar
enformasyon23:05:20
Danışma, tanıtma
Gril23:05:13
Izgara
ticani23:05:12
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
ağrı kesici23:05:00
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
müdafaa etmek23:04:53
savunmak, korumak
masarika23:04:52
Bağırsakları tutan karın iç zarı
geri çekilmek23:04:49
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
emlak23:04:47
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
işmar23:04:39
El, göz veya baş ile yapılan işaret
murakabe23:04:30
Denetleme, denetim
besi23:04:30
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
günebakan23:04:28
Ayçiçeği
bitkinlik23:04:26
Bitkin olma durumu
En23:04:19
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
kazıklanma23:04:14
Kazıklanmak işi
asma yaprağı23:04:12
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
kaya23:04:07
Büyük ve sert taş kütlesi
diyalekt23:04:05
Lehçe
alkalik23:04:03
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
hayat dolu23:04:00
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
lenfosit23:03:58
Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi
muvakkat23:03:58
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
tokuşma23:03:50
Tokuşmak işi
biat etmek23:03:48
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
fidanlık23:03:46
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
her zaman23:03:39
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
tekir23:03:35
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
kemancı23:03:34
Keman yapan veya çalan kimse
potansiyel23:03:29
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
ihtikâr23:03:27
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
nitelendirme23:03:26
Nitelendirmek işi, vasıflandırma
SİM23:03:26
Gümüş
resital23:03:24
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
çaprazlama23:03:22
Çapraz olarak, makaslama
gözü görmemek23:03:17
görmez olmak
askeri23:03:16
Askerlikle ilgili, askere özgü
yatkınlık23:03:14
Yatkın olma durumu
yortu23:03:05
Hristiyan bayramı
PREHİSTORYA23:03:04
Tarih öncesi
zaç yağı23:03:03
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
vazife görmek23:03:00
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
çatak23:02:58
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
ağrı sızı23:02:55
Rahatsızlık veren acı, sancı
şüpheci23:02:52
Kuşkucu, septik
lan23:02:48
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
nitelik23:02:42
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
şişmanlık23:02:41
Şişman olma durumu
İMKAN23:02:37
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
entelekt23:02:35
Akıl, zihin, idrak, anlık
yaman23:02:33
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
Sitem23:02:32
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
Şart23:02:31
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
meslektaş23:02:31
Aynı meslekten olan
melez23:02:30
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
sıcakkanlı23:02:26
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
Cüzdan23:02:22
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
nişan almak23:02:20
(ateşli silâhlara) bir hedefi vurmak için gerekli doğrultuyu vermek, gezlemek
Ferdi23:02:11
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
teskin23:02:11
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
dok23:02:08
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
tasdik etmek23:02:05
doğrulamak
Asker23:01:58
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
bardak23:01:55
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
ışkın23:01:52
Bir ravent türü
kerem23:01:49
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
manifesto23:01:47
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
maile23:01:45
Aklan
memur23:01:43
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
Ezgi23:01:41
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
Hami23:01:37
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
Fotoğraf23:01:34
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
Dev23:01:33
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
su tavuğugiller23:01:32
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
ikrar etmek23:01:22
açıkça söylemek, kabul etmek
İvedilikle23:01:18
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
sabık23:01:16
Geçen, önceki, eski
hakuran23:01:10
Kumru
lâvtacılık23:00:43
Lâvtacının mesleği
monoton23:00:32
Tekdüze, yeknesak
yavşak23:00:26
Bit yavrusu, sirke
Kasem23:00:02
Ant içme, yemin etme
KRON22:59:41
Çek para birimi
taşınmaz22:59:02
Taşınamayan
ölçüp biçmek22:59:01
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
Edebi22:58:41
Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin
peçete22:58:39
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
sevişmek22:58:16
Cinsel ilişkide bulunmak, aşk yapmak
ÇÖPLÜK22:57:42
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
sakaf22:57:30
Çatı, dam
Kertenkele22:57:20
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
kuru incir22:56:24
Özel olarak güneşte kurutulan incir
meşakkat22:56:23
Güçlük, sıkıntı, zorluk
destan gibi22:55:48
uzun yazılmış (mektup)
TUTAMAK22:55:40
Tutamaç
Kaldırma22:55:40
Kaldırmak işi
yayılmacılık22:55:38
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
evham22:55:33
Kuruntular, kuşkular, vehimler
gebre otugiller22:55:27
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
diyalog22:55:26
Karşılıklı konuşma
özlü22:55:17
Özü olan, öz bölümü çokça olan
YANILGI22:55:09
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
müjdeleme22:55:04
Muştulama
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)22:55:02
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
Tan22:55:00
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
hahnyum22:54:44
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
Sayımlama22:54:41
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
abide22:54:26
Anıt
KAZIMA22:54:20
Kazımak işi
kimi22:54:05
Birtakımı, bazısı
istemeye istemeye22:53:59
İstemeyerek, gönülsüzce
tersane22:53:14
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
Yığın22:53:14
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
telaki22:53:12
Buluşma, kavuşma
Besleme22:53:10
Beslemek işi
parlaklık22:53:05
Parlak olma durumu, revnak
mantı22:52:48
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
gülük22:52:44
Hindi
bilgiçlik22:52:42
Bilgiç olma durumu
ırama22:52:40
Iramak işi
tedavül22:52:40
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
fikir (veya birinin fikrini) almak22:52:34
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
savaşma22:52:28
Savaşmak işi, muharebe
TÖRPÜ22:52:26
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
formalite22:52:23
Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem