dörtlük

1 İsim

Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen

Cümle 1: Dörtlük cezve.

Birlik notanın dörtte biri uzunluğunda nota

Dört dizelik bölümlerden oluşmuş şiir veya şiir parçası, kıta

Birbirine dik iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her bir dilimi