dövme

1.İsimDövmek işi
Dövülerek kabuğu çıkarılmış buğday ve bundan yapılan yemek
Vücut derisi üzerine iğne gibi sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan çıkmaz yazı veya resim
SıfatKızgın durumda iken dövülerek biçim verilmiş (metal eşya)
Dövülerek yapılan
Cümle 1: Dövme dondurma.

Son Arananlar

dövme19:53:34
Dövmek işi
atacılık19:53:33
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
koyu kır19:53:32
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
korkunç19:53:26
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
İştiha19:53:24
İştah
kaban19:53:23
Dik yokuş
kavrayışlı19:53:21
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
Lavman19:53:19
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
muhtasar19:53:13
Kısaltılmış olan, kısa; özet
sam yeli19:53:12
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
İştahsızlık19:53:12
İştahsız olma durumu
akıllı19:53:10
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
seremoni19:53:07
Tören
Sinolog19:53:02
Sinoloji bilgini
akla yakın19:53:02
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
İşsiz güçsüz19:53:00
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
konuşturma19:53:00
Konuşturmak işi
akan yıldız19:52:58
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
ahşap19:52:55
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
illüstrasyon19:52:50
Resimlerle süsleme
maharet19:52:49
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
dirgen19:52:48
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
iniş aşağı19:52:47
İnişte aşağıya doğru
bızdık19:52:42
Ufak çocuk
itizar19:52:41
Özür dileme
ah çekmek19:52:39
derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek
gelin çiçeği19:52:39
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
yayma19:52:39
Yaymak işi
Kıvrım19:52:38
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
abaküs19:52:36
Sayı boncuğu, çörkü
güney karamanı19:52:32
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
ZAĞLAMA19:52:27
Zağlamak işi, kılağılama
gelecekçilik19:52:21
Fütürizm
düdüklü19:52:20
Düdüğü olan
of19:52:18
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
SEYRÜSEFER19:52:17
Gidiş geliş, trafik
seçenek19:52:16
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
Yağı19:52:16
Düşman, hasım
gece kuşu19:52:16
Gece gezmesini seven kimse
yamaç19:52:10
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
gayritabiî19:52:07
Doğa dışı, doğaya aykırı
U dönüşü19:52:01
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
eşref19:52:01
Çok onurlu, çok şerefli
eşik19:51:57
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
Türkü19:51:53
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
TÜY19:51:50
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
Turşu19:51:45
Tuzlu suda veya sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve
Titreşim19:51:40
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
Şerik19:51:40
Ortak
güldürücü19:51:35
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
eğri büğrü19:51:34
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
yumurta19:51:33
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
tarazlama19:51:29
Tarazlamak işi
endüksiyon19:51:26
Tüme varım
kal19:51:23
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
fahri19:51:21
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
Tekel19:51:20
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
Sığınma19:51:19
Sığınmak işi, iltica
güvenirlik19:51:19
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
Sınırlı19:51:16
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
SİKLON19:51:12
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
elçilik uzmanı19:51:09
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
le19:51:07
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
doymuş19:51:02
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
SES BİRİMİ19:51:01
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
pençe atmak19:50:56
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
dostça19:50:56
Dosta yakışır (biçimde)
utma19:50:55
Utmak işi
hizmetli19:50:53
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
Püren19:50:50
Süpürge otu
benzeşmezlik19:50:49
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
PEKSİMET19:50:46
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
Oğul otu19:50:43
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
benzeşme19:50:42
Benzeşmek işi
haşlanma19:50:40
Haşlanmak işi
İtki19:50:40
Tepi
NİSPET19:50:39
Oran
Nezaketli19:50:32
İnce, nazik
MİTOLOJİ19:50:32
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
benzeşim19:50:32
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
İsviçreli19:50:29
İsviçre halkından olan (kimse)
Müttefik19:50:29
Bağlaşık
belirteç19:50:23
Zarf
beleş19:50:18
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
Müslüman19:50:18
İslâm dininden olan kimse
Müsavat19:50:14
Eşitlik, denklik
rica19:50:14
Dileyiş, dileme, dilek
Peyk19:50:13
Uydu
bekçi19:50:09
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
Meşin yuvarlak19:50:07
(futbolda) Top
gavur19:50:06
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
behişt19:50:03
Cennet, uçmak
MONARŞİ19:49:58
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
ayı balığı19:49:49
Fok
LOGARİTMA19:49:47
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
Kuru soğan19:49:44
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
ayçiçeği19:49:42
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
Kamaşma19:49:36
Kamaşmak işi
ayça19:49:35
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
KALÇA KEMİĞİ19:49:25
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
Japon kaktüsü19:49:21
Sütleğen
İsteme19:49:16
İstemek işi
FASILA19:49:07
Aralık, ara, kesinti
askere alınmak19:49:06
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
anatomi19:49:03
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
asitölçer19:48:54
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
mübalâğa19:48:52
Abartma, abartı
dolma kalem19:48:50
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
pelüş19:48:47
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
İstanbul efendisi19:48:44
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
Heves19:48:43
İstek, eğilim, arzu, şevk
eşraf19:48:43
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
arabalık19:48:41
Araba konulan yer, garaj
sahiplik19:48:40
Sahip olma durumu, iyelik
DÖNGEL19:48:38
Muşmula
İskoçyalı19:48:36
İskoç halkından olan kimse, İskoç
Eski Çağ19:48:31
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
EKSKAVATÖR19:48:28
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
bilânço19:48:27
Bir kuruluşun veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge
tenzilât19:48:25
Fiyat indirimi, iskonto
apış arası19:48:24
İki bacağın arasında kalan yer
İrsiyet19:48:24
Soya çekim, kalıtım, veraset
lâkaydî19:48:23
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
haber bülteni19:48:21
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
nezir etmek19:48:21
bk. nezretmek
apış19:48:19
Butların iç tarafı, iki bacak arası
Baygın19:48:16
Bayılmış, kendinden geçmiş
aptallık19:48:11
Aptal olma durumu veya aptalca iş
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)19:48:04
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
Asansör19:48:04
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç