düşüncesiz

1 Sıfat

Düşüncesi olmayan

Tasasız, kaygısız

Düşünmeden davranan, anlayışsız