düşman

1 İsim

Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım

Cümle 1: Rıhtımda kaynaşan kalabalığa düşman gözüyle bakıyor. - R. N. Güntekin Cümle 2: Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır. - Sait Faik Abasıyanık

İsim

Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları

Cümle 1: Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor. - A. Gündüz

İsim

Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan tarafların her biri

Cümle 1: Dostumuza güvenmeyelim de, düşmanımıza mı güvenelim? - B. R. Eyuboğlu

İsim

Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.)

İsim

Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen

Cümle 1: Ekmek düşmanı.

İsim

Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse

Cümle 1: İçki düşmanı.