dağınık

1 Sıfat

Geniş bir alana yayılmış olan

Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısı olmayan

Düzeni bozuk, karışık

Cümle 1: Bu oda pek dağınık. Cümle 2: Kadın yatağın içinde saçları dağınık, dimdik oturuyordu. - P. Safa

Düzensiz, düzenli olmayan, tertipsiz

Cümle 1: Bağırarak konuşmaktan hoşlanmaz, dağınık kıyafetle, kocasına bile görünmez bir kadın. - M. Ş. Esendal

Düşüncelerini toparlayamayan

Cümle 1: Şu anda kafam çok dağınık.