daim

1 Sıfat

Sürekli, sonsuz

Cümle 1: Her daim ondan her türlü fedakârlıklar bekliyordu. - Sait Faik Abasıyanık Cümle 2: Dinleyin bir özlemi daim gülün / İlkbaharda ıtrı sonsuzdur gülün. - F. Halıcı