daimî

1 Sıfat

Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli

Cümle 1: Romanyalılar ve Macarlarla harp daimî bir hâl almıştır. - F. R. Atay