dairesel

1 Sıfat

Daire ile ilgili, daire biçiminde olan