dakika

1 İsim

Bir saatlik zamanın altmışta biri

Cümle 1: Saat, beşe yirmi dakika var. Cümle 2: On dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir. - Sait Faik Abasıyanık

Bir derecenin altmışta biri

An, zaman

Cümle 1: Bundan sonra sizi her dakika arayacağım. - C. Uçuk