dalgınlık

1 İsim

Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış

Cümle 1: Kendisine bir dalgınlık ve unutkanlık gelmiş. - P. Safa

Derin uyku durumu