danışman

1 İsim

Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir