dans

1 İsim

Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks

Cümle 1: Herkesin içinde dans öğrenmem şık olur. - P. Safa