dayanak

1 İsim

Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet

Bir iddiayı güçlendirmeye yarayan tanıt

Güç verici, yardımcı, destek

Cümle 1: Söylenenleri destekliyor, onlara dayanak oluyordu. - T. Buğra

Bir gerçekliğin onaylanması için olayların arkasında veya altında bulunan şey; kendisine bir şey yüklenilen, bir varlığa destek olan, altta bulunan temel