dazlak

1 Sıfat

Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)

Cümle 1: Işığı, donuk donuk yansıtan dazlak bir kafa. - A. İlhan