değer biçmek

1

bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak