değişik

1 İsim

Değiştirilmiş

Cümle 1: Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince...

Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan

Cümle 1: Değişik bir oda takımı.

Çeşitli, farklı

Cümle 1: Değişik renkler.

İsim

Yedek (iç çamaşırı, giyecek)

Cümle 1: Hiç değişiğim kalmadı.