deliba��

Son Arananlar

ığıl20:51:36
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
beslek20:51:33
Besleme, hizmetçi, ahretlik
tarih öncesi20:51:31
Yazının bulunmasından önceki çağlar
Kuruntucu20:51:30
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
mendelevyum20:51:30
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
ereksel20:51:28
Erek niteliğinde olan
ıtriyat20:51:26
(sürünülecek) Güzel kokular
mezgitgiller20:51:22
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
illa20:51:17
İlle
burma20:51:14
Burmak işi
koltukluk20:51:14
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
Engel olmak20:51:13
önlemek, geciktirmek
karakabarcık20:51:08
Kara yanık, yanıkara şarbon
çipil20:51:07
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
kilim20:51:05
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
firez20:51:04
Ekin
pamuk elması20:51:02
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
değiştirmek20:50:59
Bir şey veya kimseyi bulunduğu yerden başka bir yere almak
soğukluk20:50:58
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
Olağan20:50:50
Sık sık olan, olagelen, tabiî
yayımcılık20:50:43
Yayımcının yaptığı iş, naşirlik, tâbilik, editörlük
saklanma20:50:43
Saklanmak işi
Tutsak20:50:37
Savaşta ele geçen düşman, esir
utçu20:50:37
Ut yapan veya satan kimse
eşek dikeni20:50:35
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
kavkı20:50:33
bk. kabuk
fetih20:50:31
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
muvaffak olmak20:50:31
başarmak, başarılı olmak; becermek
tadımlık20:50:27
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
yere bakan yürek yakan20:50:24
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
tutucu20:50:22
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
insafsızca20:50:16
İnsafsız bir biçimde, gaddarca
merbut20:50:11
Bağlı, bağlanmış
torun20:50:09
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
kayın birader20:50:06
Kayın (II)
sürüngen20:50:02
Sürüngenlerden olan (hayvan)
Kam20:49:57
bk. şaman
GÜLDESTE20:49:56
Antoloji
Sürgü20:49:47
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
mühim20:49:45
Önemli
Ağırca20:49:43
Oldukça ağır
börtme20:49:41
Börtmek işi
Sefih20:49:35
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
selâtin20:49:32
Sultanlar
buğrA20:49:29
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
irat etmek20:49:27
söylemek
pizzicato20:49:26
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
kriminoloji20:49:23
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
iterbiyum20:49:20
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
sağlamak20:49:18
Elde etmek, sahip olmak
Kıymet20:49:16
Değer
Müeddep20:49:14
Uslu, terbiyeli, edepli
kompresör20:49:12
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
müteakiben20:49:05
Sonra, arkadan, ardı sıra
geyik otu20:49:04
Sedef otugillerden, bahçelerde süs olarak yetiştirilen ıtırlı bir bitki (Dictamnus fraxinella)
iflâs anlaşması20:49:01
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
mink20:48:59
bk. vizon
rota20:48:58
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
özlük20:48:55
Bir şeyin durumu, mahiyet
kampus20:48:53
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
Cildiyeci20:48:52
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
bası20:48:50
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
cömert20:48:49
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
sirken20:48:49
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
MİHRAK20:48:47
Odak
memnuniyet20:48:45
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
HILTAR20:48:44
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
kotlama20:48:42
Kotlamak işi
sayeban20:48:39
Gölgelik
beceriklilik20:48:39
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
yıldız bilimci20:48:39
Yıldız bilimi ile uğraşan kimse, astronom
Sonra20:48:37
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
Not20:48:35
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
eyyam ağası20:48:28
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
su baskını20:48:26
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
ŞURA20:48:24
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
Niyaz20:48:24
Yalvarma, yakarma
Fulya20:48:20
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
lehim20:48:18
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
Teşkil20:48:17
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
göz altı kremi20:48:15
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
broş20:48:13
Kadınların takındıkları süs iğnesi
elci20:48:12
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
onbaşılık20:48:04
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
Dürüst20:48:02
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
saadet20:48:00
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
enlem20:47:55
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
piyade20:47:48
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
genlik20:47:47
Genişlik
Makine20:47:43
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
çiçeklik20:47:40
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
isteme20:47:39
İstemek işi
TARAK20:47:38
Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
yüz kalıbı20:47:38
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
lakerda20:47:37
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
BİBLİYOGRAFYA20:47:36
Kaynaklar, kaynakça
tutkun20:47:34
Gönül vermiş, meftun, meclûp
tef20:47:32
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
nezaket göstermek20:47:28
davranışlarda nazik olmak
rical20:47:20
Erkekler
sağmal20:47:18
Süt veren, sağılan, sağımlı
Dinlence20:47:15
Tatil
devşirmek20:47:08
Katlamak, düzgün duruma getirmek
fil dişi20:47:05
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
çocuk bezi20:47:05
Bebeklerin altına bağlanan bez
tertemiz20:47:04
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
KAYIK20:47:00
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
naçar20:46:58
Çaresi olmayan, çaresiz
bağlı olmak20:46:57
tâbi bulunmak
çirkef20:46:53
Pis ve bulanık su
salhane20:46:53
Kesim evi, kanara, mezbaha
FRENGİ20:46:53
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
çakal20:46:46
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
kiralayan20:46:46
Kiraya veren
korungalık20:46:43
Tirfil tarlası
anıt mezar20:46:42
Görkemli, anıtsal mezar
FAYANS20:46:42
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
ÇİVİT20:46:40
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
öğretim20:46:38
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
MİDE20:46:32
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
Bambu20:46:30
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
hürmet20:46:30
Saygı
hasbıhal20:46:30
Söyleşi, sohbet
BASIM EVİ20:46:29
Bası işi yapılan yer, matbaa
kıvırcık koyun20:46:19
bk. kıvırcık
resital20:46:18
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
METALİK20:46:15
Madensel, madenle ilgili
fırın20:46:15
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
güneş saati20:46:04
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
tarihsel20:45:30
Tarihî