delik

1 İsim

Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur

Cümle 1: İğne deliği. Burun deliği. Cümle 2: Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı. - Sait Faik Abasıyanık

Sıfat

Delinmiş

Cümle 1: Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum. - H. S. Tanrıöver

Ceza evi

Küçük hayvan yuvası

Cümle 1: Fare deliği.