denek

1 İsim

Üzerinde deney yapılan kimse veya şey