deney

1 İsim

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe

Cümle 1: ... kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. - Anayasa

Deneyim, tecrübe

Cümle 1: Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır. - H. Taner