dengesi bozulmak

1

dik durumdan düşecek duruma gelmek

aralarında ilişki bulunan şeyler arasındaki uyum bozulmak