denli

1 Edat

"Kadar" anlamında üstünlük derecesini belirtir

Cümle 1: Ne denli uğraşsanız boştur, nesir yazarının da şair kadar saygıya lâyık olduğuna kimseyi inandıramazsınız. - N. Ataç

2 Sıfat

Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)