derbeder

1 Sıfat

Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)

Cümle 1: Benim gibi derbeder bir bîçareye tokat atmaktan kolay ne olur? - R. N. Güntekin