derebeylik

1 İsim

Derebeyi olma durumu

Özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan Orta Çağ siyasî düzeni, feodalite

Derebeyi yönetimindeki bölge