derece derece

1 Zarf

Azar azar, yavaş yavaş, tedricen

Cümle 1: Işıkları derece derece karartır, öyle giderdi. - R. H. Karay

Farklı farklı, değişik

Cümle 1: Böyle kabul etmeyenin sürgünden ipe kadar, derece derece ağır cezaları vardır. - F. R. Atay