derme çatma

1 Sıfat

Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan

Cümle 1: Derme çatma eşya.

Değersiz gereçlerle özensiz olarak yapılmış

Cümle 1: Şimdi müze hâline çevrilmiş eski Millet Meclisinin derme çatma istirahat odasında... - Y. K. Karaosmanoğlu

Önemsiz, değersiz

Cümle 1: Şimdi derme çatma köy düğünlerine, pehlivan güreşlerine gidiyor. - O. C. Kaygılı